Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

DÀNH CHO BẠN

Toan van Tuyen bo chung giua hai nuoc Viet Nam va Trung Quoc hinh anh

Bà Rịa

0

Ngày22.12,CơquanCSĐTCôngantỉnhBàRịa-VũngTàuchobiếtvừakhởitốbịcan,cấmđikhỏinơicưtrúđốivớiNguyễnMinhTứ